नॉनटीचिंग:

क्रमांक: चित्रम् नाम विभाग पद
1 सुदामारामः श्री सुदामारामः शिक्षा सहायकः
2 सुरेन्द्रकुमारनागरः श्री सुरेन्द्रकुमारनागरः शिक्षा टेक्निकलसहायकः (प्रयोगशाला)
3 ललिता यादवः श्रीमती ललिता यादवः शिक्षा वरिष्टलिपिकः
4 डॉ. अल्का रायः डॉ डॉ. अल्का रायः वित्त-लेखाविभागः वित्ताधिकारी
5 अजयकुमारटण्डनः श्री अजयकुमारटण्डनः वित्त-लेखाविभागः उपकुलसचिवः
6 सुषमा डेमला श्रीमती सुषमा डेमला वित्त-लेखाविभागः सहायककुलसचिवः
7 दिनेशकुमारः श्री दिनेशकुमारः वित्त-लेखाविभागः सहायककुलसचिवः
8 राकेशकाण्डपालः श्री राकेशकाण्डपालः वित्त-लेखाविभागः अनुभागाधिकारी
9 ओमप्रकाशकौशिकः श्री ओमप्रकाशकौशिकः वित्त-लेखाविभागः सहायकः
10 संजीवसिंहचौहानः श्री संजीवसिंहचौहानः वित्त-लेखाविभागः वरिष्टलिपिकः
11 अजयकुमारः श्री अजयकुमारः वित्त-लेखाविभागः कनिष्टलिपिकः
12 नरेन्द्रमहतो श्री नरेन्द्रमहतो महिला-अध्ययनकेन्द्रः बहुकार्यकर्मचारी
13 ज्ञानधरपाठकः श्री ज्ञानधरपाठकः प्रकाशनप्रकोष्ठः शोधसहायकः
14 रमेशचन्दमीणा श्री रमेशचन्दमीणा प्रकाशनप्रकोष्ठः बहुकार्यकर्मचारी
15 राजेशकुमारपाण्डेयः श्री राजेशकुमारपाण्डेयः पुस्तकालयः सहायकपुस्तकालयाध्यक्षः
16 उमा नौटियालः श्रीमती उमा नौटियालः पुस्तकालयः प्रोफेशनलसहायकः
17 अनीता जोशी श्रीमती अनीता जोशी पुस्तकालयः प्रोफेशनलसहायकः
18 नवीनः राजपूतः श्री नवीनः राजपूतः पुस्तकालयः प्रोफेशनलसहायकः
19 भावना शाण्डिल्यः श्रीमती भावना शाण्डिल्यः पुस्तकालयः तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)
20 सुनीलकुमारमिश्रः श्री सुनीलकुमारमिश्रः पुस्तकालयः तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)
21 शशिभूषणशुक्लः श्री शशिभूषणशुक्लः पुस्तकालयः तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)
22 बलरामसिंहः श्री बलरामसिंहः पुस्तकालयः पुस्तकालयसहायकः
23 पदम् चन्दसैनी श्री पदम् चन्दसैनी पुस्तकालयः पुस्तकालयसहायकः
24 राजेन्द्रसिंहः श्री राजेन्द्रसिंहः पुस्तकालयः पुस्तकालयपरिचारकः
25 सुनीलशर्मा श्री सुनीलशर्मा पुस्तकालयः पुस्तकालयपरिचारकः
26 जन्गापल्लीमहेन्द्रः श्री जन्गापल्लीमहेन्द्रः पुस्तकालयः पुस्तकालयपरिचारकः
27 गिरीशचन्द्रपन्तः श्री गिरीशचन्द्रपन्तः पुस्तकालयः बहुकार्यकर्मचारी
28 बनवारीलालवर्मा श्री बनवारीलालवर्मा सङ्गणककेन्द्रम् प्रणालीप्रशासकः
29 ज्ञानचन्दशर्मा श्री ज्ञानचन्दशर्मा सङ्गणककेन्द्रम् सहायकप्रोग्रामरः
30 ईश्वरसिंहबिष्टः श्री ईश्वरसिंहबिष्टः सङ्गणककेन्द्रम् टेक्निकलसहायकः (सङ्गणकम्)
31 कुलदीपसिंहः श्री कुलदीपसिंहः सङ्गणककेन्द्रम् प्रयोगशालासहायकः (सङ्गणकम्)
32 रमाकान्त उपाध्यायः श्री रमाकान्त उपाध्यायः अभियांत्रिकी अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)
33 अञ्जनीकुमारः श्री अञ्जनीकुमारः अभियांत्रिकी सहायकाभियन्ता
34 नरेन्द्रपालः श्री नरेन्द्रपालः अभियांत्रिकी कनिष्ठाभियन्ता (इलेक्ट्रिकल)
35 संध्यासिंहः श्रीमती संध्यासिंहः अभियांत्रिकी कनिष्ठाभियन्ता (सिविल)
36 चन्द्रभूषणतिवारी श्री चन्द्रभूषणतिवारी अभियांत्रिकी इलेक्ट्रीशियन
37 अंशुमनघुर्नियालः श्री अंशुमनघुर्नियालः अभियांत्रिकी कनिष्टलिपिकः
38 राहुलरायः श्री राहुलरायः अभियांत्रिकी कनिष्टलिपिकः
39 ओम्केश्वरतिवारी श्री ओम्केश्वरतिवारी अभियांत्रिकी कनिष्टलिपिकः
40 बिजेंद्रसिंहराना श्री बिजेंद्रसिंहराना अभियांत्रिकी पंपचालकः
41 ईश्वरदीनः श्री ईश्वरदीनः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
42 दयाशङ्करतिवारी श्री दयाशङ्करतिवारी अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
43 धीरजसिंहः श्री धीरजसिंहः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
44 सन्तोषकुमारः श्री सन्तोषकुमारः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
45 दीपकः श्री दीपकः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
46 नरेशकुमारः श्री नरेशकुमारः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
47 नवीनमच्चलः श्री नवीनमच्चलः अभियांत्रिकी बहुकार्यकर्मचारी
48 नक्षत्रपालसिंहः श्री नक्षत्रपालसिंहः परीक्षाविभागः परीक्षानियन्त्रकः
49 कान्ता श्रीमती कान्ता परीक्षाविभागः उपकुलसचिवः
50 रजनी सञ्जोत्रा श्रीमती रजनी सञ्जोत्रा परीक्षाविभागः अनुभागाधिकारी
51 रानी पंवारः श्रीमती रानी पंवारः परीक्षाविभागः सहायकः
52 रुचिका भटनागरः श्रीमती रुचिका भटनागरः परीक्षाविभागः वरिष्टलिपिकः
53 पिण्टू बनर्जी श्री पिण्टू बनर्जी परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी
54 पङ्कजः श्री पङ्कजः परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी
55 करुणेशरावः श्री करुणेशरावः परीक्षाविभागः बहुकार्य कर्मचारी
56 सुच्चासिंहः श्री सुच्चासिंहः शैक्षणिकविभागः सहायककुलसचिवः
57 राजकुमारः श्री राजकुमारः शैक्षणिकविभागः अनुभागाधिकारी
58 सावित्री कुमारी श्रीमती सावित्री कुमारी शैक्षणिकविभागः अनुभागाधिकारी
59 धर्मेन्द्रः श्री धर्मेन्द्रः शैक्षणिकविभागः वरिष्टलिपिकः
60 महेन्द्रसिंहः श्री महेन्द्रसिंहः शैक्षणिकविभागः वरिष्टलिपिकः
61 प्रतिभा श्रीमती प्रतिभा शैक्षणिकविभागः वरिष्टलिपिकः
62 मनीष आरोड़ा श्री मनीष आरोड़ा शैक्षणिकविभागः कनिष्टलिपिकः
63 रमेशचन्दगहलोतः श्री रमेशचन्दगहलोतः शैक्षणिकविभागः बहुकार्यकर्मचारी
64 मुनीशचन्दबडोला श्री मुनीशचन्दबडोला शैक्षणिकविभागः बहुकार्यकर्मचारी
65 सुन्दरपालः श्री सुन्दरपालः शैक्षणिकविभागः बहुकार्यकर्मचारी
66 ललिता कुमारी श्रीमती ललिता कुमारी विकास सहायकः
67 महेशकुमारः श्री महेशकुमारः विकास सहायकः
68 मंजीतसिंहः श्री मंजीतसिंहः प्रशासनविभागः सहायककुलसचिवः
69 बिपिनकुमारत्रिपाठी श्री बिपिनकुमारत्रिपाठी प्रशासनविभागः शोध-साङ्ख्यिकी-अधिकारी
70 प्रमोदचतुर्वेदी श्री प्रमोदचतुर्वेदी प्रशासनविभागः निजी सचिवः
71 हिमानी शदानी श्रीमती हिमानी शदानी प्रशासनविभागः निजी सचिवः
72 वन्दना श्रीमती वन्दना प्रशासनविभागः सहायकः
73 तिलकराजः श्री तिलकराजः प्रशासनविभागः सहायकः
74 अशोककुमारः श्री अशोककुमारः प्रशासनविभागः सहायकः
75 प्रीती यादवः श्रीमती प्रीती यादवः प्रशासनविभागः वरिष्टलिपिकः
76 रजनीशरायः श्री रजनीशरायः प्रशासनविभागः वरिष्टलिपिकः
77 प्रीती त्यागी सुश्री प्रीती त्यागी प्रशासनविभागः वरिष्टलिपिकः
78 नेहा गुसाईं सुश्री नेहा गुसाईं प्रशासनविभागः आशुलिपिकः
79 श्रीनाथः के. नायरः श्री श्रीनाथः के. नायरः प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
80 दीपिका राणा श्री दीपिका राणा प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
81 वैभवः खन्ना श्री वैभवः खन्ना प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
82 लोकेशः श्री लोकेशः प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
83 रिचा भसीनः श्रीमती रिचा भसीनः प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
84 नीतेशः श्री नीतेशः प्रशासनविभागः कनिष्टलिपिकः
85 श्रवणकुमारः श्री श्रवणकुमारः प्रशासनविभागः कर्मचारिवाहनचालकः
86 अमरजीतसिंहः श्री अमरजीतसिंहः प्रशासनविभागः कर्मचारिवाहनचालकः
87 दिनेशकुमारः श्री दिनेशकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
88 भीमकुमारः श्री भीमकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
89 गंगाधरमुदुली श्री गंगाधरमुदुली प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
90 मनीषजेरथः श्री मनीषजेरथः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
91 वीरेन्द्रकुमारः श्री वीरेन्द्रकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
92 बिनोदकुमारनाथः श्री बिनोदकुमारनाथः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
93 अमितकुमारः श्री अमितकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
94 कन्गननाथः श्री कन्गननाथः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
95 नवलसिंहः श्री नवलसिंहः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
96 राममिलनः श्री राममिलनः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
97 मथुराप्रसादः श्री मथुराप्रसादः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
98 राजकुमारः श्री राजकुमारः प्रशासनविभागः बहुकार्यकर्मचारी
99 उप्परापाली कुमारस्वामी श्री उप्परापाली कुमारस्वामी प्रशासनविभागः स्वास्थ्यकेन्द्रसहायकः
100 शम्भुदत्तः श्री शम्भुदत्तः प्रशासनविभागः पाचकः