शिक्षण:

क्रमांक: चित्रम् नाम विभाग पद
1 भागीरथिनन्दः प्रो. भागीरथिनन्दः अकादमिक आचार्यः
2 रमेशकुमारपाण्डेयः प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः शोधविभागः कुलपतिः
3 शिवशङ्करमिश्रः डॉ शिवशङ्करमिश्रः शोधविभागः सहाचार्यः
4 केदारप्रसादपरोहा प्रो. केदारप्रसादपरोहा आधुनिकज्ञानविभागः आचार्यः
5 आदेशकुमार डॉ आदेशकुमार आधुनिकज्ञानविभागः सहाचार्यः
6 आदित्यपञ्चोली डॉ आदित्यपञ्चोली आधुनिकज्ञानविभागः सहायकाचार्यः
7 सविता प्रो. सविता मानविकीविभागः आचार्यः
8 जगदेवकुमारशर्मा प्रो. जगदेवकुमारशर्मा मानविकीविभागः आचार्यः
9 मीनू कश्यप डॉ मीनू कश्यप मानविकीविभागः सहाचार्यः
10 केशवनारायणमिश्रः डॉ केशवनारायणमिश्रः मानविकीविभागः सहाचार्यः
11 अभिषेकतिवारी डॉ अभिषेकतिवारी मानविकीविभागः सहायकाचार्यः
12 डॉ शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
13 डॉ शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
14 नागेन्द्रझाः प्रो. नागेन्द्रझाः शिक्षाविभागः आचार्यः
15 रमेशप्रसादपाठकः प्रो. रमेशप्रसादपाठकः शिक्षाविभागः आचार्यः
16 के. भारतभूषणः प्रो. के. भारतभूषणः शिक्षाविभागः आचार्यः
17 रचना वर्मा मोहनः प्रो. रचना वर्मा मोहनः शिक्षाविभागः आचार्यः
18 रजनी जोशी चौधरी प्रो. रजनी जोशी चौधरी शिक्षाविभागः आचार्यः
19 कुसुमयदुलालः प्रो. कुसुमयदुलालः शिक्षाविभागः आचार्यः
20 विमलेशशर्मा प्रो. विमलेशशर्मा शिक्षाविभागः आचार्यः
21 मीनाक्षी मिश्रा प्रो. मीनाक्षी मिश्रा शिक्षाविभागः आचार्यः
22 अमिता पाण्डेयः भारद्वाजः प्रो. अमिता पाण्डेयः भारद्वाजः शिक्षाविभागः आचार्यः
23 एम्. जयकृष्णः प्रो. एम्. जयकृष्णः शिक्षाविभागः आचार्यः
24 सदनसिंहः प्रो. सदनसिंहः शिक्षाविभागः सहाचार्यः
25 मनोज कुमार मीना डॉ मनोज कुमार मीना शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
26 सविता रायः डॉ सविता रायः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
27 सुरेन्द्र महतो डॉ सुरेन्द्र महतो शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
28 प्रेमसिंहसिकरवारः डॉ प्रेमसिंहसिकरवारः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
29 तमन्ना कौशलः डॉ तमन्ना कौशलः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
30 पिंकी मलिकः डॉ पिंकी मलिकः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
31 अजयकुमारः डॉ अजयकुमारः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
32 शिवदत्त आर्यः डॉ शिवदत्त आर्यः शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
33 ममता डॉ ममता शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
34 परमेशकुमारशर्मा डॉ परमेशकुमारशर्मा शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
35 आरती शर्मा डॉ आरती शर्मा शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
36 विचारीलालमीना डॉ विचारीलालमीना शिक्षाविभागः सहायकाचार्यः
37 संगीता खन्ना प्रो. संगीता खन्ना सर्वदर्शनविभागः आचार्यः
38 प्रभाकरप्रसादः प्रो. प्रभाकरप्रसादः सर्वदर्शनविभागः आचार्यः
39 जवाहरलालः डॉ जवाहरलालः सर्वदर्शनविभागः सहाचार्यः
40 वीरसागरजैनः प्रो. वीरसागरजैनः जैनदर्शनविभागः आचार्यः
41 अनेकान्तकुमारजैनः प्रो. अनेकान्तकुमारजैनः जैनदर्शनविभागः आचार्यः
42 कुलदीपकुमारः डॉ कुलदीपकुमारः जैनदर्शनविभागः सहाचार्यः
43 ए. एस. अरावमुदन् डॉ ए. एस. अरावमुदन् मीमांसाविभागः सहायकाचार्यः
44 पीयूषकान्तदीक्षितः प्रो. पीयूषकान्तदीक्षितः न्यायविभागः आचार्यः
45 बिष्णुपदमहापात्रः प्रो. बिष्णुपदमहापात्रः न्यायविभागः आचार्यः
46 महानन्दझाः प्रो. महानन्दझाः न्यायविभागः आचार्यः
47 रामचन्द्रशर्मा डॉ रामचन्द्रशर्मा न्यायविभागः सहायकाचार्यः
48 महेशप्रसादसिलोडी प्रो. महेशप्रसादसिलोडी सांख्ययोगविभागः आचार्यः
49 रविशंकरशुक्लः डॉ रविशंकरशुक्लः सांख्ययोगविभागः सहाचार्यः
50 मारकंडेयनाथतिवारी डॉ मारकंडेयनाथतिवारी सांख्ययोगविभागः सहाचार्यः
51 के. अनन्तः प्रो. के. अनन्तः विशिष्टाद्वैतविभागः आचार्यः & विभागाध्यक्ष:
52 एस. सुदर्शनः डॉ एस. सुदर्शनः विशिष्टाद्वैतविभागः सहायकाचार्यः
53 सतीशः के. एस. डॉ सतीशः के. एस. अद्वैतविभागः सहायकाचार्यः
54 हरेरामत्रिपाठी प्रो. हरेरामत्रिपाठी अद्वैतविभागः आचार्यः
55 सुदीपकुमारजैनः प्रो. सुदीपकुमारजैनः प्राकृतविभागः आचार्यः
56 जयकुमार उपाध्ये प्रो. जयकुमार उपाध्ये प्राकृतविभागः आचार्यः
57 कल्पना जैनः प्रो. कल्पना जैनः प्राकृतविभागः आचार्यः
58 इच्छारामद्विवेदी प्रो. इच्छारामद्विवेदी पुराणेतिहासविभागः आचार्यः
59 शीतलाप्रसादशुक्लः प्रो. शीतलाप्रसादशुक्लः पुराणेतिहासविभागः आचार्यः
60 सुखदेवभोई प्रो. सुखदेवभोई साहित्यविभागः आचार्यः
61 भागीरथिनन्दः प्रो. भागीरथिनन्दः साहित्यविभागः आचार्यः
62 सुमनकुमारझाः डॉ सुमनकुमारझाः साहित्यविभागः सहाचार्यः
63 अरविन्दकुमारः डॉ अरविन्दकुमारः साहित्यविभागः सहायकाचार्यः
64 बेजावाडा कामक्षम्मा डॉ बेजावाडा कामक्षम्मा साहित्यविभागः सहायकाचार्यः
65 प्रेमकुमारशर्मा प्रो. प्रेमकुमारशर्मा वास्तुशास्त्रविभागः आचार्यः
66 देवीप्रसादत्रिपाठी प्रो. देवीप्रसादत्रिपाठी वास्तुशास्त्रविभागः आचार्यः
67 प्रवेशव्यासः डॉ प्रवेशव्यासः वास्तुशास्त्रविभागः सहायकाचार्यः
68 देशबन्धुः डॉ देशबन्धुः वास्तुशास्त्रविभागः सहायकाचार्यः
69 अशोकथपलियालः डॉ अशोकथपलियालः वास्तुशास्त्रविभागः सहायकाचार्यः
70 प्रेमकुमारशर्मा प्रो. प्रेमकुमारशर्मा ज्योतिषविभागः आचार्यः
71 बिहारीलालशर्मा प्रो. बिहारीलालशर्मा ज्योतिषविभागः आचार्यः
72 विनोदकुमारशर्मा प्रो. विनोदकुमारशर्मा ज्योतिषविभागः आचार्यः
73 नीलम ठागेला प्रो. नीलम ठागेला ज्योतिषविभागः आचार्यः
74 दिवाकरदत्तशर्मा प्रो. दिवाकरदत्तशर्मा ज्योतिषविभागः आचार्यः
75 परमानन्दभारद्वाजः प्रो. परमानन्दभारद्वाजः ज्योतिषविभागः आचार्यः
76 सुशीलकुमारः डॉ सुशीलकुमारः ज्योतिषविभागः सहाचार्यः
77 फणीन्द्रकुमारचौधरी डॉ फणीन्द्रकुमारचौधरी ज्योतिषविभागः सहाचार्यः
78 रश्मी चतुर्वेदी डॉ रश्मी चतुर्वेदी ज्योतिषविभागः सहाचार्यः
79 कमला भरद्वाजः प्रो. कमला भरद्वाजः व्याकरणविभागः आचार्यः
80 जयकान्तसिंहशर्मा प्रो. जयकान्तसिंहशर्मा व्याकरणविभागः आचार्यः
81 सुजाता त्रिपाठी प्रो. सुजाता त्रिपाठी व्याकरणविभागः आचार्यः
82 रामसलाही द्विवेदी डॉ रामसलाही द्विवेदी व्याकरणविभागः सहाचार्यः
83 रामनारायणः द्विवेदी डॉ रामनारायणः द्विवेदी व्याकरणविभागः सहाचार्यः
84 दयालसिंहः डॉ दयालसिंहः व्याकरणविभागः सहायकाचार्यः
85 नरेशकुमारः बैरवा डॉ नरेशकुमारः बैरवा व्याकरणविभागः सहायकाचार्यः
86 सुधांशुभूषणपंडा प्रो. सुधांशुभूषणपंडा धर्मशास्त्रविभागः आचार्यः
87 यशवीरसिंहः श्री यशवीरसिंहः धर्मशास्त्रविभागः आचार्यः
88 हरीहरत्रिवेदी प्रो. हरीहरत्रिवेदी पौरोहित्यविभागः आचार्यः
89 रामराज उपाध्यायः प्रो. रामराज उपाध्यायः पौरोहित्यविभागः आचार्यः
90 रामानुज उपाध्यायः डॉ रामानुज उपाध्यायः पौरोहित्यविभागः आचार्यः
91 बृन्दावनदाशः प्रो. बृन्दावनदाशः पौरोहित्यविभागः आचार्यः
92 गोपालप्रसादशर्मा प्रो. गोपालप्रसादशर्मा वेदविभागः आचार्यः
93 देवेन्द्रकुमारमिश्रः डॉ देवेन्द्रकुमारमिश्रः वेदविभागः सहायकाचार्यः
94 सुन्दरनारायणझाः डॉ सुन्दरनारायणझाः वेदविभागः सहायकाचार्यः